služby / návrh exteriéru

návrh exteriéru


Návrhem exteriéru rozumíme vše co se nachází vnì objektu a s užíváním objektu souvisí, tedy napøíklad zahradu, zeleò, rùzné zahradní stavby, altány a kùlny, barbecue, venkovní krb a gril, bazén, terasy, pergoly, zpevnìné plochy, garáže, oplocení, vrata, brány a branky... A také související terénní úpravy.

Základním podkladem pro návrh exteriéru je návrh situace (øešení pozemku).

Do exteriéru lze zahrnout i fasádu.foto návrh exteriéru


návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru návrh exteriéru


návrh exteriéru projekty

Mám zájem o služby ing.arch. Benešové.

© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz